Begeleiden naar werk

Begeleiden naar werk is een van de kernactiviteiten van PlaceMate. Er zijn vele aanleidingen om werk te zoeken en ook vele wegen die naar werk leiden. PlaceMate kan in vele situaties ondersteuning bieden bij het vinden van werk, nieuw perspectief. Principes zijn veelal hetzelfde, wij richten ons op een goede match voor de werkzoekende én werkgever met werk wat zoveel mogelijk duurzaam is.

Heb je het gevoel dat je ‘vast’ zit in je loopbaan? Twijfel je of jouw baan nog wel goed bij je past? Wil je weten of je met jouw kwaliteiten stappen kunt maken in je maatschappelijke carrière? Heb je het gevoel dat je werkgever te weinig perspectief biedt of dat er verandering van lucht nodig is? Loopbaancoaching kan uitkomst bieden en antwoorden geven op prangende vragen over jouw loopbaan. PlaceMate biedt veelzijdige coachingstrajecten waarbij de persoonlijke benadering  voorop staat om jou op het juiste spoor te zetten. Ben je benieuwd wat PlaceMate voor  jou en je loopbaan kan betekenen. Neem dan vrijblijvend contact op.

Werk is een belangrijk onderdeel van je leven. Daarom is het belangrijk om goede keuzes te maken in je maatschappelijke loopbaan. Ontevredenheid over of op het werk kan meerdere oorzaken hebben. Deze kunnen liggen in het soort werk, toekomstmogelijkheden, maar ook in de omgang met collega’s en leidinggevenden.

Voor wie een Loopbaanadvies?

Voor iedereen die los van de werkgever keuzes wil maken in zijn/haar maatschappelijke loopbaan. Dit kan door het inzichtelijk maken van persoonlijkheid, interesses en wensen, maar ook het vinden van een baan die daarbij past.

Wat doet PlaceMate?

We starten met een kennismakingsgesprek met de loopbaancoach. De coach krijgt daarmee een beeld van jouw persoonlijkheid, interesses en wensen en kan een coachingstraject opstellen om jouw loopbaan (verder) vorm te geven. In overleg stelt de loopbaancoach het vervolgtraject op. Middelen die hij daarbij in kan zetten zijn:

  • Oriëntatie.
  • Testen/onderzoek.
  • Coaching in werk.
  • Coaching naar werk.
  • Training.
  • Jobhunting.

Wie adviseren?

PlaceMate werkt met coaches/loopbaanadviseurs, die hun sporen hebben verdiend in het uitstippelen van een loopbaan met perspectief. Veelal zijn zij vertrouwd met de toepassing van diverse methodieken en kunnen individueel goed inschatten welke aanpak het meeste resultaat zal opleveren. Daarnaast zijn hun ervaringen in een grote variatie aan organisaties (profit en non-profit) van toegevoegde waarde bij de totstandkoming van het uiteindelijke advies.

Als aanvullende activiteit op met name reeds lopende re-integratietrajecten biedt PlaceMate ook de praktische mogelijkheid om sec jobhunting uit te voeren in het kader van een re-integratietraject of anderszins, voor werkgever,  overheid (gemeente, UWV etc..) of re-integratiebureau.

Haar netwerk opgebouwd vanuit de andere activiteiten zoals  werving&selectie en detachering opent deuren met méér kans op een spoedige plaatsing.

PlaceMate heeft voor kandidaten uit de WWB het programma Focus op Werk ontwikkeld wat met name gericht is op het maximaal voorbereiden op de arbeidsmarkt. Parallel lopend aan dit programma worden via haar netwerk werkgevers benaderd voor werkervaringsplaatsen/proefplaatsingen of gewoon werk en als het even kan duurzaam!

Samen met onze partner YourBizz, voeren wij voor het UWV de programma’s Fit voor werk én Naar werk uit. Voor kandidaten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt vergroten wij de kansen op werk en/of coachen wij naar werk. Informeer naar de mogelijkheden, de keuze voor begeleiding is aan u!!

Mensen en organisaties ontwikkelen zich, veranderen. Soms is een logisch gevolg dat een medewerker niet meer past binnen het bedrijf of de bedrijfscultuur. Dan kan de beste oplossing zijn afscheid te nemen van elkaar. Op zorgvuldige wijze, met respect voor het individu én in het belang van de organisatie. Ook bedrijfseconomische redenen of bezuinigingen kunnen aanleiding zijn voor een gedwongen afscheid.

PlaceMate begeleidt elke medewerker(s) individueel in het traject van inzicht krijgen in de aanleiding, onderzoeken van mogelijkheden en alternatieven en vervolgens begeleiden van de medewerker naar een nieuw perspectief.  Hiertoe wordt een flexibel Trajectplan Begeleiden naar werk  opgesteld. Een begeleiding van A t/m Z , aanpak, duur begeleiding, bedragen etc.. op “maat” maken dus, wat na het voeren van een intakegesprek en op basis van verdere informatie dan ook gebeurt. Gekozen kan worden voor onderdelen van het traject, bijvoorbeeld sec jobhunting, er van uitgaande dat een medewerker geheel voorbereid is op de arbeidsmarkt. Veel onderdelen zijn optioneel, aantal uren ondersteuning, gebruik van loopbaanadvisering, inzet van testen/onderzoek, duur van begeleiding, hoogte succesfee etc.. Al met al een zeer flexibel trajectplan wat in onderling overleg vastgesteld kan worden rekening houdend met zorgvuldigheid, resultaat en ook budget!! Als mogelijk, bijkomstig voordeel voor een werkgever kan door doordetachering een deel van de salariskosten worden afgedekt en worden de kansen op de verwerving van een vast dienstverband daarmee vergroot.

Trajecten in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter: medewerkers begeleiden naar werk(intern/extern) als er sprake is van (dreigend) langdurig ziekteverzuim. Soms kan een medewerker snel weer terug in de oude functie na een ‘adempauze’; vaak is die ruimte er niet. Zowel organisatorisch als financieel niet, van belang is dan zo spoedig mogelijk de medewerker aan een nieuwe, duurzame werkkring te helpen. PlaceMate zorgt ervoor dat u de juiste én tijdige stappen neemt om kosten van re-integratie te besparen.

Load More

Top