Coaching

In de sport is het ondenkbaar topprestaties te leveren zonder goede coaching. Iedereen kent de coach die aan de zijlijn staat, zijn spelers aanmoedigt en opjut. Tussen de wedstrijden door verduidelijkt hij de tactiek en praat op mensen individueel in, verzorgt de training, daagt mensen uit of remt ze juist af. Ook op de werkvloer kan coaching nodig zijn. Niet alleen medewerkers, maar ook leidinggevenden hebben behoefte aan coaching.

Ervaren coaches bieden maatwerk

De coaches van PlaceMate hebben jarenlange ervaring met coaching op alle niveaus. Zij hebben zelf hun sporen verdiend in management en kunnen vorm geven aan verandering. Ze weten te confronteren en te stimuleren en kunnen een ‘maatje’ zijn. Omdat iedere situatie anders is, levert PlaceMate altijd een coaching traject op maat. Volledig toegepast op uw situatie en organisatie waardoor een maximaal resultaat wordt behaald.

Mogelijkheden voor coaching

Coachen van leidinggevenden

Van leidinggevenden worden topprestaties verwacht. Daarom is coaching op dit niveau goed te vergelijken met coachen van sporters. De coach gaat niet op de stoel van de leidinggevende zitten, maar zorgt ervoor dat deze beter functioneert, zich optimaal ontplooit en talenten verder ontwikkelt. Daar heeft niet alleen de manager zelf, maar de gehele organisatie profijt van.

Coaching kan wenselijk zijn als er van een leidinggevende een nieuwe impuls wordt verwacht of als omstandigheden veranderen binnen de organisatie. Een goed klankbord draagt bij aan het succes van de manager. PlaceMate biedt daarvoor de optimale ondersteuning.

Wandelcoaching

Een bijzondere vorm van coaching is wandelcoaching. Niet aan een bureau tegenover elkaar zitten, maar de vrije natuur in om problemen te lijf te gaan. Wandelcoaching is ideaal voor mensen die staan voor keuzes gerelateerd aan werk of privéleven, problemen hebben en stappen willen nemen naar een oplossing.

Al wandelend praten over wat iemands wensen zijn, waar iemand mee zit en wat oplossingen kunnen zijn werkt rustgevend en is daarmee ook zeer effectief. De natuur werkt ontspannend, inspireert en maakt problemen lichter. Het geeft letterlijk licht en lucht, iets wat in een spreekkamer vaak ontbreekt!

De aanpak is helder. Tijdens het wandelen richten we ons op de ontspanning. In de natuur kun je je drukke omgeving loslaten. De aanpak is rustig, soms kritisch, maar er is ook ruimte voor humor. Wij zetten kleine stappen die grote veranderingen brengen. Alleen praten is niet voldoende. Het gaat om het aanpakken van de oorzaak, mogelijk de werkplek/werksituatie of de thuissituatie. Dat doen we ook!

Onze coaches hebben o.a. ervaring met werkstress, assertiviteit, loopbaanadvisering, persoonlijke advisering en coachen in plezieriger werken. Als je zelf lekker in je vel zit, presteer je beter! Het resultaat voor onze klanten is een ‘opgeruimd’ hoofd, zin in werk en regie over hun functioneren , ook privé. Er ontstaat structuur en energie gericht op perspectief!

Trajecten zijn op maat, afhankelijk van situaties, vragen en problemen. Meestal doen we vier tot vijf wandelingen en maken we daarna een afspraak voor een evaluatie.

Coachen van teams of afdelingen

Goede samenwerking binnen teams, gebaseerd op een gevoel van veiligheid en vertrouwen, is een onmisbaar element om te komen tot een goed resultaat en het effectief/efficiënt laten lopen van processen. Dit geldt voor elke organisatie. Dat wordt vooral duidelijk als binnen een team de samenwerking een tijd lang niet goed verloopt.

Medewerkers trekken zich terug op hun eigen eiland, onderlinge communicatie wordt beperkt tot het strikt noodzakelijke en er ontstaat een sfeer van achterdocht en wantrouwen. Het kan niet anders dan dat dit gedrag een negatief effect heeft op de kwaliteit van dienstverlening en dus het resultaat.

PlaceMate observeert, benoemt knelpunten, legt de vinger op de zere plek en is onafhankelijke ‘derde’ in het klankborden, spiegelen; draagt oplossingen en handvatten aan.

Coachen naar (ander) werk

U bent werkloos en dan…….kunt u alleen  een baan verwerven? Overheidsinstanties treden terug, laten de verantwoordelijkheid voor werk over aan werkgever en werknemer. Het verwerven van een baan wordt een zaak voor uzelf, hoe doet u dat? Veel mensen zijn niet gewend te solliciteren, zich te verkopen.

U hebt werk, maar twijfelt aan uw de koers van uw loopbaan. Wat vindt u leuk, waar krijgt u energie door? Vindt u perspectief intern/extern, wat zijn de mogelijkheden en keuzes die u kan/moet maken?

PlaceMate kan u prima op weg helpen naar werk en een verantwoorde keuze voor uw loopbaan mogelijk maken. Vanuit de praktijk, kennis en ervaring, wordt u ondersteuning geboden en aan ideeën geholpen, zo nodig met de ondersteuning van hulpmiddelen zoals testen. Daarbij kan het netwerk van PlaceMate van toegevoegde waarde zijn.

Profiteer van onze aanpak

Benieuwd wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op en wij bekijken de mogelijkheden.

Top