De Birkman methode

De Birkman-methode is een zelfbeoordeling instrument, ontwikkeld door dr. Roger Birkman van Birkman International in Houston. PlaceMate werkt voor de uitvoering van de Birkman Methode alleen met gecertificeerde professionals. PlaceMate werkt voor de uitvoering van de Birkman Methode alleen met gecertificeerde professionals.

Deelnemers vullen online een uitgebreide vragenlijst in. Birkman verwerkt deze tot een persoonlijke rapportage die ingaat op:

  • beroepsmatige belangstelling;
  • stijl van werken: voorkeursstijl en talenten;
  • behoeften ten aanzien van de (werk)omgeving;
  • stressgedrag.

De Birkman-rapportages geven invullers een helder inzicht in hun sterkten, zwaktes  en  behoeften, belangstelling en stressgedrag. Dit onafhankelijk feedbackinstrument vergroot het zelfinzicht.

Birkman methode
Een Birkman doe je maar één keer, want je Birkmanprofiel blijft je leven lang actueel.

Er bestaat uitgebreide informatie over de statistische onderbouwing van de methode. Hier volstaat te zeggen dat de Birkman Methode helemaal voldoet aan de eisen die aan een goede psychologische methode worden gesteld: gestandaardiseerd, objectief, betrouwbaar en valide.

De Birkmanscores worden beschreven in meer dan 70 pagina’s. In principe krijgt u ze allemaal, uw rapport is uw eigendom. Afhankelijk van uw adviesvraag, uw leerdoel of uw coachingsthema’s zal uw Birkmanconsultant veelal een selectie maken. 

Investering

Aangezien er geen kosten zijn voor reistijd, reiskilometers en langdurige afwezigheid van de werkplek, zijn de kosten in verhouding tot andere assessments aantrekkelijk. De investering voor een Birkman assessment bestaat uit: toegang tot digitale vragenlijst, uitvoerige rapportages,  consult en bijbehorend coaching gesprek.

Hoe wordt Birkman ingezet binnen een organisatie?

  • Leiderschapsontwikkelingstrajecten
  • Duo-terugkoppelingen
  • Managementcoaching
  • Individuele ontwikkeltrajecten
  • Loopbaantrajecten
  • Teamontwikkelingstrajecten met een team terugkoppeling

Op individueel niveau voor loopbaantrajecten (mobiliteit, management-development en outplacement), effectiviteitsvragen, maar ook als selectiemethode. Op teamniveau als middel om elkaar beter te leren kennen en te weten waar ieders talenten liggen,  de oorzaak van conflicten binnen het team zichtbaar en bespreekbaar te maken en als (selectie)methode om teams optimaal samen te stellen en effectiever te laten functioneren.

Procedure

De procedure is eenvoudig, snel en effectief. Je vult het assessment online in (circa 3 kwartier). De uitkomst wordt door Birkman binnen enkele dagen in de vorm van een individuele rapportage teruggestuurd naar de consultant. Vervolgens wordt deze rapportage uitvoerig met je besproken. Ongeveer 2 weken later volgt een coachings- gesprek met een van onze gecertificeerde consultants waarin vragen beantwoord worden en er gewerkt wordt aan het concretiseren van actiepunten om de beoogde verandering vorm te geven. Indien gewenst kan het traject verlengd worden met een (loopbaancoachings-)traject gericht op vooraf gestelde doelen.

Kwaliteit en contact.

PlaceMate werkt voor de uitvoering van de Birkman Methode alleen met gecertificeerde professionals. Hiermee waarborgen we de kwaliteit en kunnen we u een waardevol instrument bieden gericht op de ontwikkeling van u en/of uw organisatie.

Zie www.birkman.nl voor meer informatie en neem contact op met PlaceMate voor de verdere uitvoering!

Top