Outplacement individueel op maat én flexibel!!

Mensen en organisaties ontwikkelen zich, veranderen. Soms is een logisch gevolg dat een medewerker niet meer past binnen het bedrijf of de bedrijfscultuur. Dan kan de beste oplossing zijn afscheid te nemen van elkaar. Op zorgvuldige wijze, met respect voor het individu én in het belang van de organisatie. Ook bedrijfseconomische redenen of bezuinigingen kunnen aanleiding zijn voor een gedwongen afscheid.

PlaceMate begeleidt elke medewerker(s) individueel in het traject van inzicht krijgen in de aanleiding, onderzoeken van mogelijkheden en alternatieven en vervolgens begeleiden van de medewerker naar een nieuw perspectief.  Hiertoe wordt een flexibel Trajectplan Begeleiden naar werk  opgesteld. Een begeleiding van A t/m Z , aanpak, duur begeleiding, bedragen etc.. op “maat” maken dus, wat na het voeren van een intakegesprek en op basis van verdere informatie dan ook gebeurt. Gekozen kan worden voor onderdelen van het traject, bijvoorbeeld sec jobhunting, er van uitgaande dat een medewerker geheel voorbereid is op de arbeidsmarkt. Veel onderdelen zijn optioneel, aantal uren ondersteuning, gebruik van loopbaanadvisering, inzet van testen/onderzoek, duur van begeleiding, hoogte succesfee etc.. Al met al een zeer flexibel trajectplan wat in onderling overleg vastgesteld kan worden rekening houdend met zorgvuldigheid, resultaat en ook budget!! Als mogelijk, bijkomstig voordeel voor een werkgever kan door doordetachering een deel van de salariskosten worden afgedekt en worden de kansen op de verwerving van een vast dienstverband daarmee vergroot.

Top