Wet verbetering Poortwachter/1e spoor-2e spoor

Trajecten in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter: medewerkers begeleiden naar werk(intern/extern) als er sprake is van (dreigend) langdurig ziekteverzuim. Soms kan een medewerker snel weer terug in de oude functie na een ‘adempauze’; vaak is die ruimte er niet. Zowel organisatorisch als financieel niet, van belang is dan zo spoedig mogelijk de medewerker aan een nieuwe, duurzame werkkring te helpen. PlaceMate zorgt ervoor dat u de juiste én tijdige stappen neemt om kosten van re-integratie te besparen.

Top