Wet Werk en Bijstand(WWB) – gemeenten

PlaceMate heeft voor kandidaten uit de WWB het programma Focus op Werk ontwikkeld wat met name gericht is op het maximaal voorbereiden op de arbeidsmarkt. Parallel lopend aan dit programma worden via haar netwerk werkgevers benaderd voor werkervaringsplaatsen/proefplaatsingen of gewoon werk en als het even kan duurzaam!

Top