Werving en Selectie

Werving en selectie is bij PlaceMate in goede handen. Het koppelen van de juiste kandidaten aan de juiste organisatie moet met uiterste zorg gebeuren. PlaceMate zorgt voor een heldere procedure met het gewenste resultaat.

De meeste bedrijven zijn een kei in de dingen waartoe zij op aarde zijn en kunnen de beloofde producten/diensten leveren binnen de gestelde kaders. De productiefactor arbeid speelt daarbij een cruciale rol. Het belang van zorgvuldige werving en selectie is groot: de gevolgen van de verkeerde man of vrouw zijn vaak niet te overzien. Bij het selecteren van de kandidaten is het essentieel dat er voldoende raakvlakken zijn op het gebied van cultuur en visie van de opdrachtgever enerzijds en de persoonlijke kenmerken van de kandidaat anderzijds. Zo nodig zetten wij instrumenten in zoals testen en assessments. De kandidaten worden aan de hand van de vereiste kwaliteiten, werkervaring en voorwaarden geselecteerd en voorgedragen.

Naast de standaardinformatie in de vorm van bijv. functiebeschrijvingen inventariseren wij bij u aanvullende informatie om het zoekprofiel compleet te maken.

Werving en selectie procedure

In het kort wordt op basis van het zoekprofiel de volgende procedure voor werving en selectie gevolgd:

  1. Via diverse kanalen searchactiviteiten
  2. Diepgaande selectiegesprekken met kandidaten
  3. Aanbieden van geselecteerde kandidaten
  4. Selectie PlaceMate i.o.m. opdrachtgever
  5. Gesprekken bij opdrachtgever
  6. Arbeidsvoorwaardengesprek tussen kandidaat en opdrachtgever
  7. In dienst treden kandidaat bij opdrachtgever

PlaceMate verzorgt het integrale proces van werving en selectie, is no nonsens.

Verdienen begint bij de poort!!: Op zoek naar de persoon op de juiste plek! Maatwerk, zorgen uit handen.

Top